MURETART ©

Built with Berta.me

 1. DECEMBRIS / 2017

  Sērija Pilsoniskā izglītība

  Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās: rakstu krājums.

  Īsi par demokrātiju: rakstu krājums.

  Izdevējs: Latvijas Nacionālā Biblioteka

  Makets un dizains Muretart

 2. MAY  /  2017

  The facsimile of the first issue of Catechismus Catholicorum in Latvian (1585)

  Canisius, Petrus (Hondt, Peter, 1521–1597).  

  CATECHISMVS | Catholicorum. | = Ißcige pam-|macißchen/ no thems | Paprekßche Galwe gab-|blems Chrißtites macibes. | Prexßkan thems nemaci-|gems vnd iounems | bernems. | Cour | Kungam Petrum Canißium/ | thaes Schwetes rakßtes | Doctor. | - Ehßpreßtcz Vilne Pille/ Litto-|urre Semmen/ pi Danielem Lan-|cicienßem expan[!] tho gadde. | 1585.

  Dāvana Viņa Svētībai Pāvestam Franciskam Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vīzītes laikā Vatikānā, 2017. gada 2. jūnijā

  Artists: Ineta Berkmane and Jānis Murovskis (Muretart)
  Book binding and packaging designer: Ilizane Grīnberga

 3. 2017

  Izdevums FORMOSA.Skaistā sala Grāmatu mākslas konkursā ZELTA ĀBELE 2016 nominācijā Mākslas izdevumi saņēmis GADA BALVU!

  2017

  Issue FORMOSA. THE BEAUTIFUL ISLE in Book Design Competition THE GOLDEN APPLE–TREE 2016 receives PRIZE of YEAR in Art Book division!

 4. 2017

  Izdevumi MĀKSLA UN LATVIJAS VALSTS. 1918-1940 un FORMOSA.Skaistā sala nominēti Grāmatu mākslas konkursā ZELTA ĀBELE 2016

  http://www.satori.lv/raksts/12620

  2017

  Issues ART ET  ÉTAT EN LETTONIE. 1918-1940 and FORMOSA. THE BEAUTIFUL ISLE are nominees in Book Design Competition THE GOLDEN APPLE–TREE 2016

  .

 5. 2015 -

  Top mākslas izdevums, monogrāfija par keramiķi Latvīti Mednieci – "Pēdas mālā"

   

  Teksta autore Rūta Muižniece.

  Mākslinieki Ineta Berkmane un Jānis Murovskis.

  Fotogrāfs Mārtiņš Lablaiks

  .

 6. APRĪLIS  /  2015

   

  Neizprotamā prieka sajūta

   

  Jāņa Murovska izstāžu cikla "Neizprotamā attāluma sajūta" katalogs SIETSPIEDE iegūst "Zelta Ābele 2014" galveno balvu par skaistāko grāmatu mākslas izdevumu jomā.

   

  Izdevējs: MURETART

  Katalogs tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Ķīnas Republikas ārlietu ministrijas un Taipejas misijas Latvijā finansiālu atbalstu.

   

   

  APRIL  /  2015

    

  The Incomprehensible Feeling of Happiness

    

  Catalogue for the exibition series "Inconceivable sense of distance" receives the prise in "Zelta Ābele 2014" as the most beautiful Latvian art book of the year.

    

  Publisher: MURETART

  Catalogue published with the financial support of the State Culture Capital FoundationMinistry of Foreign Affairs of the Republic of China and the Taipei Mission in Latvia